Арга билэг - Д.Ганболд

2017-03-28
Өглөөний эрч хүчийг энэ үзэсгэлэнгээс авав.
"Нүүдэл" цуврал зургууд нь гоё юм аа.  Үхэр тэрэгтэй нүүдэл янзтай.

Comments