Хугарлын цэг

2 дугаар сарын сүүлээс эхлээд би тэвчээрийн хязгаар тасрах  "хугарлын цэг" дээр ирчихээд байгаагаа гүн гүнзгийгээр мэдрэх боллоо. Үүнээс илүү тэвчихгүй нээ. Өөрчлөлт хиймээр байна. Яах вэ гэж...

Comments