NEPAL IS IN NEED

Энэ улсад очиж үзсэний хувьд эдний амьдралын нөхцөл байдал үнэхээр хүнд гэдгийг мэднэ. 2011-03-11-ний дараа Японд туслах хөдөлгөөн зүйл бүрээр өрнөж байсан атал Непалийг манайхан нэг л тоохгүй байгаа нь харамсалтай. Хандив цуглуулах ажиллагаанд боломжоороо оролцохыг та бүхнээс хүсье.

Comments