Хамгийн дургүй хүрмээр үг

"Би юу гэх гээд байгааг чинь ойлгохгүй байна"
эсвэл
"Би огт санахгүй байна"

P.S: Гоё дуу байна.

Comments