Сэтгэлд үгүй бол
Нүдэнд үгүй

Ээжийн хэлдэг зүйр үгнээс...

Comments